Tài xế ôtô không nộp phạt nguội hay chậm nộp phạt bị xử lý thế nào?

Việc thực hiện việc đóng tiền phạt nguội cũng được tính là một trường hợp thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, điều 73 quy định: “Các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong 10 ngày phải chấp hành quyết định xử phạt, thời gian tính từ ngày nhận quyết định xử phạt. Các trường hợp có ghi thời hạn thi hành nộp phạt nhiều hơn 10 ngày thì áp dụng theo thời hạn đó”.

Tài xế ôtô không nộp phạt nguội hay chậm nộp phạt bị xử lý thế nào?
Tài xế ôtô không nộp phạt nguội hay chậm nộp phạt bị xử lý thế nào?

 

Phạt nguội ô tô: Thời gian và mức phạt nếu đóng chậm?​

Những người cố tình trình hoãn hoặc không đóng tiền phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 78 và Điều 86. Cụ thể, quy định về việc chậm thi hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính căn cứ theo Điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:

1. Cá nhân, tổ chức quá hạn 10 ngày tính từ ngày nhận quyết định xử phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Các cá nhân, tổ chức mỗi ngày sẽ phải nộp thêm 0,05% x số tiền phạt ban đầu chưa nộp. Trong thời hạn cá nhân, tổ chức được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của nhà nước sẽ không tính là chậm nộp phạt. Ngoài ra, cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định cũng sẽ được tính vào số ngày chậm nộp phạt, được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn quy định nộp phạt. Các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải nộp phạt vào ngân hàng thương mại (được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm)/Kho bạc Nhà nước.

2. Ngân hàng thương mại (được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm)/Kho bạc Nhà nước quy phạt dựa trên quyết định xử phạt và số ngày chậm nộp phạt để tính, đồng thời thu tiền phạt do chậm chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

3. Ngân hàng thương mại (được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm)/Kho bạc Nhà nước thu tiền nộp so chậm nộp phạt sử dụng biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá.

Pháp luật quy định kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, nếu chủ xe quá thời hạn 10 ngày mà chưa nộp phạt vi phạm sẽ bị cướng chế thi hành quyết định. Cứ chậm một ngày thì chủ xe phải nộp thêm 0,05%/tổng số tiền phạt chưa nộp. Cụ thể, số tiền mà chủ xe phải nộp nếu chậm nộp phạt gồm có: Số tiền phạt ban đầu chưa nộp + (0,05% x số tiền phạt ban đầu chưa nộp x số ngày nộp trễ).

Nguồn banxehoi.com

Tài xế ôtô không nộp phạt nguội hay chậm nộp phạt bị xử lý thế nào?
Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here